Międzynarodowi Certyfikowani Terapeuci NFR Padovan

odbyli całościowy kurs zwieńczony egzaminem certyfikującym akredytowany przez Pro Sinapse w Brazylii: