Aktualności

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w Roku 2022 mam przyjemność złożyć życzenia Firmie "Pro Synaps", prowadzonej przez Pana Krzysztofa Kuleń, wyłącznego organizatora szkoleń z metody Padovan na terenie Polski. Udanych przedsięwzięć oraz owocnych spotkań.

Stanisława Kuleń-Gey

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.06.2022

 

                  Kursy ustalone na rok 2022

 

Moduł I : 13-16.09.2022 we Wrocławiu.

Moduł II : 28.11.2022 - 01.12.2022 we Wrocławiu.

 

Zapraszamy ...

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                     

                    Możliwość dotacji do kursu Padovan ...

 

Informujemy, że fairma Pro Synaps została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

https://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=77116

Dzięki temu mają Państwo możliwość uzyskania dotacji z urzędu na podnoszenie swoich

kwalifikacji zawodowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Terminy szkoleń z metody Padovan na rok 2022

W zwiazku z pandemia koronowirusa zmieniamy zasady platmnosci za szkolennia. Prosimy nie wplacac zaliczek. Poinformujemy Panstwa mejlowo o terminie platnosci i wszystkich szczegolach szkolenia.

 

Wszystkie kursy odbędą się we Wrocławiu w hotelu Campanile przy ulicy Ślężnej 26

 

W przypadku gdy sytuacja w przyszłym roku nadal będzie niestabilna w związku z pandemią koronowirusa i obostrzeniami z nią związanymi, szkolenia odbędą się w formie online poprzez ZOOM. 

 

 

!!!!! Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o terapii miofunkcjonalnej w metodzie Padovan (artykuł na dole strony) !!!!!

Kurs Metoda Padovan w Neonatologii 

Wszystkich chętnych do udziału w dwudniowym kursie, którzy ukończyli minimum dwa moduły Szkolenia Padovan, zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa bezpośrednio  na nasz adres mailowy info@kulen-gey-logopaedie.de  

Kurs poprowadzi dr neonatolog Lilianny Pereira, na co dzień pracująca na oddziale neonatologicznym w szpitalu w Brazylii, w którym z sukcesem prowadzi się terapię Padovan na wcześniakach i noworodkach wymagających wsparcia.

Miejsce szkolenia: hotel Campanile Wrocław ul. Jagiełły 7

 

 

 

WYPOSAŻENIE GABINETU PADOVAN

 

Przykładowy wystrój gabinetu Padovan

Poprawna terapia Metodą Padovan wymaga odpowiedniego wyposażenia gabinetu. Leżanka Padovan, huśtawka i drabinki stanowią fundament, bez którego poprawne i pełne wykonanie ćwiczeń gwarantujących sukces terapeutyczny nie jest możliwe.

Prawidłowe czyli zgodne z dokumentacją techniczną właściciela Metody wyposażenie  wymaga znalezienia odpowiednich dostawców, dlatego w zakładce ''SKLEP" znajdą Państwo sprawdzone wyroby producentów, którzy na zamówienie produkują sprzęt zgodny z wytycznymi Pro Sinapse, a przy tym niedrenujący kieszeni terapeuty.

 

 

PRZEBIEG PEŁNEGO SZKOLENIA PADOVAN

 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Metodą Padovan® przebiega w modułach:

Moduł I Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała

Moduł II Funkcje reflektoryczno-wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia

Przed przystąpieniem do modułu III należy uzyskać zaświadczenie z udziału w modułach praktycznych I i II. Ważne aby uczestnik przystępujący do modułu praktycznego miał już doświadczenie w terapii na pacjencie.

UWAGA: Moduł praktyczny nie jest równoznaczny z powtórką modułu (inny przebieg szkolenia i odrębne zaświadczenie)

Moduł praktyczny I (MP I) Ćwiczenia ciała (2 dni ćwiczeń)

Moduł praktyczny II (MP II) Ćwiczenia jamy ustnej (2 dni ćwiczeń)

Moduł III Okluzja, zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji

Moduł IV Teoria zmysłów, integracja sensomotoryczna, specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, dysleksja, dyspraksja, dyskalkulia, zaburzenia ze spektrum autystycznego

Moduł V Neurologiczne i praktyczne aspekty Metody Padovan®

Przed przystąpieniem do Modułu V należy nagrać film z terapii na pacjencie i przesłać go do Brazylii w celu superwizji (przeprowadzanej przez dr Sonie Padovan) oraz uzyskać zaświadczenie z terapii własnej (minimum 10 godzin) i z superwizji terapii na pacjencie (minimum 10 godzin).

Każdy moduł (I-V oraz MP I i II) kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego udział w Szkoleniu.

Otrzymanie dyplomu Terapeuty Padovan następuje po przebyciu wszystkich powyższych etapów i przesłaniu skanów wszystkich zaświadczeń uzyskanych w toku całego Szkolenia. Terapeuci po kolejnych modułach mają obowiązek informować pacjenta, po którym module aktualnie są. Dyplom Terapeuty Padovan nie uprawnia do nauczania metody ani do przeprowadzania superwizji.

 
 
 

  

 
 

Artykuł: Zaburzenia miofunkcjonalne -  objawy i skutki, mgr Stanisława Kulen-Gey, dypl.logopeda

Pełny artykuł opublikowano na portalu Forum Logopedy

 
Metoda Padovan® jest holistyczną metodą terapeutyczną. Prymarne ćwiczenia orofacjalne zgodnie z programem tej terapii mogą być indywidualnie stosowane w terapii zaburzeń mio­funkcjonalnych.
 
ZABURZENIA MIOFUNKCJONALNE – ICH OBJAWY I SKUTKI
 
Zaburzenia miofunkcjonalne w obszarze orofacjalnym, które można nazywać orofacjalną dysfunkcją albo orofacjalną dyskinezą, są to zaburzenia, które mogą powodować osłabione napięcie mięśniowe oraz zaburzać ruch w układzie stomatognatycznym (Furtenbach 2013, Panek 2004). Bardzo częstymi symptomami w zaburzeniach miofunkcjonalnych, zauważalnymi u pacjentów, są:
 
otwarte usta i brak zwarcia wargowego,
oddychanie torem ustnym,
ślinotok i obniżone napięcie sensomotoryczne,
ograniczona funkcja ruchu języka,
brak pionizacji języka,
brak prawidłowego napięcia mięśniowego w obrębie twarzy i szyi (Garliner 1982).
Nieprawidłowość neuromuskularna może wpływać niekorzystnie na prymarne i sekundarne funkcje systemu stomatognatycznego i prowadzić do zaburzenia procesu żucia, gryzienia i połykania (Garliner 1982) oraz ograniczenia funkcji ssania (Padovan 1994).
 
Mając przed oczyma sekundarne zaburzenia orofacjalne, można zauważyć nieprawidłowości dotyczące artykulacji, ale również fonacji i funkcji rezonatorów głowy. Prymarne funkcje orofacjalne mają wpływ na wzrost i formowanie się kości czaszki, stawu skroniowo-żuchwowego, przyzębia i zębów. Dlatego też w przypadku zaburzenia tych funkcji dochodzi do zmian morfologicznych i zmian w systemie stomatognatycznym. Zaobserwowanie tych zmian pozwala na rozpoczęcie właściwej terapii (Engel, Sauck 2001).
 
Symptomy i skutki dyskinezy orofacjalnej rzadko ograniczają się tylko do obszaru orofacjalnego. Najczęściej występują zaburzenia w całej statyce ciała pacjenta. I tak np. przejawami dyskinezy mogą być: nieproporcjonalny obwód głowy, wada postawy czy ograniczenie równowagi ciała, a także duża motoryka z zaburzeniem systemu westybularnego oraz zaburzenie koncentracji (Fischer-Voosholz 2002). Ruben i Wittich (2001) w artykule poświęconym typologii terapii miofunkcjonalnej wskazali na różną etiologię i wyróżnili organiczne i funkcjonalne przyczyny zaburzeń, które wyrażają się poprzez zaburzenia zachowania jednostki i potrzebę terapii ortodontycznej z zastosowaniem aparatów ortodontycznych.
 
Często przyczyna objawu i jej następstwa są w dużym stopniu zależne od siebie nawzajem i trudno wytłumaczyć, co było przyczyną pierwotną, a co jest symptomem. Może być tak, że jeden symptom wywołuje skutki, które się wyrażają w zaburzonej funkcji. Zaburzenia orofacjalne występują w każdej grupie wiekowej. Obserwując grupy pacjentów w różnym wieku, poddanych terapii Padovan i aktywnie współpracujących z terapeutą, zauważamy samoistne regulowanie się systemu i harmonizowanie neuromuskularnych struktur i funkcji.
 
Często przyczyna objawu i jej następstwa są w dużym stopniu zależne od siebie nawzajem i trudno wytłumaczyć, co było przyczyną pierwotną, a co jest symptomem. Może być tak, że jeden symptom wywołuje skutki, które się wyrażają w zaburzonej funkcji. Zaburzenia orofacjalne występują w każdej grupie wiekowej. Obserwując grupy pacjentów w różnym wieku, poddanych terapii Padovan i aktywnie współpracujących z terapeutą, zauważamy samoistne regulowanie się systemu i harmonizowanie neuromuskularnych struktur i funkcji.

 

PRZYPOMINAMY

Świadectwo uczestnictwa w Szkoleniu nie upoważnia do prowadzenia Seminariów, Kursów lub Refreshów z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®  ani do upowszechniania materiałów i/lub ćwiczeń prezentowanych podczas seminarium.
 
Niezastosowanie  się do tej reguły grozi konsekwencjami prawnymi.
 
Uczestnicy Modułu II Szkolenia Padovan, Gdańsk 2018
 

Prośba o wsparcie finansowe dla Małgosi Palarskiej 

Małgorzata Palarska, doświadczona neurologopedka, terapeutka Padovan, nasza Koleżanka potrzebuje  wsparcia w walce z ciężką chorobą. Liczy się każda złotówka.

Link do szczegółów:    https://www.sucha24.pl/component/k2/item/11964-pomozmy-malgosi-palarskiej-w-walce-z-choroba?fbclid=IwAR39uyEjDEwX7OSvv0VYhV4_XQVRm_pFHM4ys9Y8w3odjTAqHq12BKQGePQ

Kto chce pomóc w leczeniu, może to zrobić, wpłacając pieniądze na konto Stowarzyszenia Mocni Pomocni :  

13 8128 0005 0064 7872 2000 0010

IBAN: PL: 13 8128 0005 0064 7872 2000 0010

KOD SWIFT/BIC: POLUPLRP

 

Z dopiskiem „Na leczenie dla Małgosi”