Aktualności

  • Moduł I i refresher - kwiecień 2015
    Moduł I i refresher - kwiecień 2015
  • Moduł II - maj 2015
    Moduł II - maj 2015

 

Dziękujemy wszystkim za współpracę oraz za zainteresowanie metodą Padovan. Życzymy zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Organizator Seminariów Metody Padovan w Polsce
Stanisława Kulen-Gey wraz z zespołem

 

Informacje


Z uwagi na pytania, które do nas spływają odnośnie seminarium, pragniemy naświetlić kilka kwestii organizacyjnych, a także wyjaśnić, na czym polega szkolenie z metody Padovan (liczba modułów, czas, w którym można odbyć szkolenia, itd.).

Seminaria z metody Padovan obejmują 5 modułów (na stronie padovan.pl są one dokładniej opisane). Na rok 2016 zaplanowane zostały przez Pro Sinapse trzy seminaria: Moduł I, a następnie III i IV - przewidziane tylko dla tych osób, które w latach poprzednich ukończyły moduły I i II.
Po ukończeniu Modułu I w 2016 roku w maju będzie można wyrazić chęć udziału w Module II, który został przewidziany na rok 2017.

Formularze zgłoszeń są umieszczone na stronie padovan.pl (w załączniku). W zgłoszeniu na Moduł I są rubryki, w których można poprzez wpisanie się do nich wyrazić niewiążąco chęć udziału w następnych modułach, które jednak będą się odbywać sukcesywnie od roku 2016. Panie, które przesłały do nas swoje zgłoszenia są już na liście uczestników.

Koszty

Koszt każdego modułu to 650 EUR, płatne na konto i w terminie podanym w formularzu zgłoszenia, kwestie techniczne związane z formą przelewu leżą w gestii uczestników. Każdy z uczestników otrzyma rachunek za dokonaną wpłatę. Organizator rozlicza się z właścicielem praw do metody - brazylijską firmą Pro Sinpase - również w euro.

Ważne kwestie merytoryczne

Pełne szkolenie z Metody Padovan obejmuje 5 MODUŁÓW. Terminy ustala firma brazylijska Pro Sinapse (szkoląca terapeutów na całym świecie) zwykle już na rok wcześniej i nie ma możliwości proponowania dodatkowych terminów lub sugerowania zmian pasujących danemu organizatorowi z danego kraju. Skuteczność metody jest faktem, ale żeby terapia nią prowadzona odniosła skutek, terapeuta musi dysponować ugruntowaną wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami, mam tu na myśli ćwiczenia ciała, buzi, rąk i oczu, plus ćw. artykulacyjno-logopedyczne opracowane przez Beatriz Padovan (logopedę i ortodontę), które to umiejętności wypracowuje się w odpowiednio długim czasie podczas wielu godzin pracy (na sobie i w efekcie na pacjencie). Nie jest możliwe zrobienie 5 modułów jeden po drugim (kalendarz zaprogramowany przez Pro Sinapse uniemożliwia taki tryb odbywania szkoleń, gdyż ma to swój merytoryczny sens) i skuteczne prowadzenie terapii metodą Padovan. Ważne, żeby po jednym module dać sobie odpowiedni czas na przepracowanie zdobytych umiejętności i przeanalizowanie sporej dawki wiedzy z zakresu najnowszych odkryć w dziedzinie neurologii. Bardzo przydatne jest spotykanie się w gronie terapeutów także pracujących tą metodą i wymiana doświadczeń. Nie można pracować elementami tej metody. Jej genialność polega na tym, że na każdym spotkaniu z pacjentem powtarza się cały proces rozwojowy człowieka: ćwiczenia ciała, oczu, buzi, rąk i odpowiednie wybrane przez logopedę ćwiczenia logopedyczne). Dopiero cykliczność tych wszystkich ćwiczeń na każdej godzinie terapeutycznej stanowi o genialności i funkcjonalności tej metody. Przyznam szczerze, że nie jest to łatwa metoda, postawienie diagnozy w tej metodzie wymaga zarówno ogromnej wiedzy neurologicznej, jak i logopedycznej - mówię tu o diagnozie według metody Padovan - którą się zdobywa na ukończonych kursach.

Prowadząca wykłady - dr Sonia Padovan Catenne - jest lekarzem neurologii, specjalistą zaburzeń neurologicznych dzieci i młodzieży. Jest córką założycielki metody Beatriz Padovan, która jest logopedą i ortodontą. Dzięki ich doświadczeniu i najnowszym odkryciom w obszarach funkcji centralnego układu nerwowego metoda ciągle się rozwija. Metoda Padovan nie jest dla każdego logopedy, ale funkcjonuje i daje bogactwo warsztatu, wiedzy i zdolności manualnych niezbędnych w sprawnym wykonywaniu ćwiczeń i reorganizacji systemu nerwowego pacjenta.

Bardzo się cieszę, że metoda Padovan zyskała duże zainteresowanie u logopedów, co można zauważyć, przeglądając strony internetowe gabinetów oferujących w ramach terapii logopedycznej również terapię Padovan. I mam tutaj ogromną prośbę, aby terapeuci, którzy nie ukończyli żadnego z modułów, nie wprowadzali w błąd pacjentów, informując, że pracują elementami metody Padovan. Możliwość pracy metodą Padovan mają tylko ci terapeuci, którzy skończyli kolejne moduły przewidziane przez Pro Sinapse. Każdy z nich ma obowiązek umieszczenia na swojej stronie informacji, ile modułów ukończył. Ich nazwiska są także wymienione na stornie padovan.pl, co jest potwierdzeniem wiarygodności tych terapeutów i ich wiedzy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenia, o których na bieżąco informujemy na stronie padovan.pl.

Stanisława Kulen-Gey