Aktualności

 • Uczestniczki Modułu V <br>z prowadzącą Sonią Padovan <br>i organizatorką szkolenia <br>Stanisławą Kulen-Gey <br>(wrzesień 2017)
  Uczestniczki Modułu V
  z prowadzącą Sonią Padovan
  i organizatorką szkolenia
  Stanisławą Kulen-Gey
  (wrzesień 2017)
 • Uczestniczki Modułu I <br>z prowadzącą Nicole Abad Bender <br>i organizatorką szkolenia <br>Stanisławą Kulen-Gey <br>(listopad 2017)
  Uczestniczki Modułu I
  z prowadzącą Nicole Abad Bender
  i organizatorką szkolenia
  Stanisławą Kulen-Gey
  (listopad 2017)
 • Refresher II kwiecień 2017
  Refresher II kwiecień 2017
 • Uczestnicy Modułu II <br> z prowadzącą Nicole Abad Bender <br>i organizatorką szkolenia <br>Stanisławą Kulen-Gey <br>(listopad 2016)
  Uczestnicy Modułu II
  z prowadzącą Nicole Abad Bender
  i organizatorką szkolenia
  Stanisławą Kulen-Gey
  (listopad 2016)
 • Uczestniczki Modułu IV <br>z prowadzącą Sonią Padovan <br>i organizatorką szkolenia <br>Stanisławą Kulen-Gey <br>(wrzesień 2016)
  Uczestniczki Modułu IV
  z prowadzącą Sonią Padovan
  i organizatorką szkolenia
  Stanisławą Kulen-Gey
  (wrzesień 2016)
 • Uczestnicy Modułu II 2018
  Uczestnicy Modułu II 2018

       MODUŁY ZAPISY NA 2019

 

MODUŁ I

W dniach 29.03-01.04.2019 w Gdańsku odbędzie się Moduł I Szkolenia Padovan, ktore poprowadzi dr Sonia Padovan Catenne. Szkolenie skierowane jest do logopedów i fizjoterapeutów. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: info@kulen-gey-logopaedie.de. W treści maila prosimy o podanie informacji odnośnie wykonywanej profesji (logopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta).

Formularz znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA

 

MODUŁ II

W dniach 30.05-02.06.2019 w Gdańsku odbędzie się Moduł II Szkolenia Padovan, ktore poprowadzi Nicole Abad Bender. Szkolenie skierowane jest do logopedów i fizjoterapeutów z ukończonym co najmniej I Modułem. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: info@kulen-gey-logopaedie.de. 

Formularz znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA

 

MODUŁ PRAKTYCZNY I i II

W dniach 26.10-29.10.2019 w Gdańsku odbędzie się Moduł Praktyczny I i II  (Refresher), ktory poprowadzi Nicole Abad Bender. Szkolenie skierowane jest do logopedów i fizjoterapeutów z ukończonym I i II Modułem. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: info@kulen-gey-logopaedie.de. 

Formularz znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA

 

MODUŁ III

W dniach 03.11-06.11.2019 w Gdańsku odbędzie się Moduł III Szkolenia Padovan, ktore poprowadzi dr Sonia Padovan Catenne. Szkolenie skierowane jest do logopedów i fizjoterapeutów z ukończonym co najmniej I i II Modułem. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: info@kulen-gey-logopaedie.de. 

Formularz znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA

 

 

TERMIN MODUŁU II - ODWOŁANY

Moduł II, który miał odbyć się w Gdańsku w dniach 25.10-28.10.2018 został odwołany z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

PRZEBIEG PEŁNEGO SZKOLENIA PADOVAN

 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Metodą Padovan® przebiega w modułach:

 • Moduł I Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała
 • Moduł II Funkcje reflektoryczno-wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia

Przed przystąpieniem do modułu III należy uzyskać zaświadczenie z udziału w modułach praktycznych I i II. Ważne aby uczestnik przystępujący do modułu praktycznego miał już doświadczenie w terapii na pacjencie.

UWAGA: Moduł praktyczny nie jest równoznaczny z powtórką modułu (inny przebieg szkolenia i odrębne zaświadczenie)

 • Moduł praktyczny I (MP I) Ćwiczenia ciała (2 dni ćwiczeń)
 • Moduł praktyczny II (MP II) Ćwiczenia jamy ustnej (2 dni ćwiczeń)
 • Moduł III Okluzja, zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji
 • Moduł IV Teoria zmysłów, integracja sensomotoryczna, specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, dysleksja, dyspraksja, dyskalkulia, zaburzenia ze spektrum autystycznego
 • Moduł V Neurologiczne i praktyczne aspekty Metody Padovan®

Przed przystąpieniem do Modułu V należy nagrać film z terapii na pacjencie i przesłać go do Brazylii w celu superwizji (przeprowadzanej przez dr Sonie Padovan) oraz uzyskać zaświadczenie z terapii własnej (minimum 10 godzin) i z superwizji terapii na pacjencie (minimum 10 godzin).

Każdy moduł (I-V oraz MP I i II) kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego udział w Szkoleniu.

Otrzymanie dyplomu Terapeuty Padovan następuje po przebyciu wszystkich powyższych etapów i przesłaniu skanów wszystkich zaświadczeń uzyskanych w toku całego Szkolenia. Terapeuci po kolejnych modułach mają obowiązek informować pacjenta, po którym module aktualnie są. Dyplom Terapeuty Padovan nie uprawnia do nauczania metody ani do przeprowadzania superwizji.

 

 

 

 

 

Fragment wywiadu udzielonego przez Dr Sonię Padovan w 2007 brazylijskiemu czasopismu Inmare:

 

Inmare: Pani doktor, czym jest Metoda Padovan?

Dr. Sônia Padovan: Na pierwszy rzut oka Metoda Padovan wydaje się być prostą metodą terapii. Jednak u jej podstaw znajduje się wysoce kompleksowe zjawisko, które obserwujemy badając procesy zachodzące w naturze. Metoda Padovan polega na powtarzaniu neurofizjologicznych faz rozwojowych. Te fazy rozwojowe wykorzystujemy w naszej Metodzie jako strategię do leczenia chorób i zaburzeń systemu nerwowego - w celu przywrócenia utraconych funkcji (np. na skutek wypadku) lub do wywołania funkcji w zaburzeniach rozwoju, a także w celu przezwyciężania stagnacji rozwojowych oraz poprawy jakości procesów przepracowywania i integrowania informacji w układzie nerwowym (m.in. w trudnościach w uczeniu się, nadaktywności itd.). Metoda Padovan jest aktualnie z sukcesem wykorzystywana także w terapii chorób degeneratywnych (Parkinson, Alzheimer).

 

 

 

PRZYPOMINAMY

Świadectwo uczestnictwa w Szkoleniu nie upoważnia do prowadzenia Seminariów, Kursów lub Refreshów z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®  ani do upowszechniania materiałów i/lub ćwiczeń prezentowanych podczas seminarium.
 
Niezastosowanie  się do tej reguły grozi konsekwencjami prawnymi.
 
Uczestnicy Modułu II Szkolenia Padovan, Gdańsk 2018