Aktualności

  Prośba o wsparcie finansowe dla Małgosi Palarskiej 

Małgorzata Palarska, doświadczona neurologopedka, terapeutka Padovan, nasza Koleżanka potrzebuje  wsparcia w walce z ciężką chorobą. Liczy się każda złotówka.

Link do szczegółów:    https://www.sucha24.pl/component/k2/item/11964-pomozmy-malgosi-palarskiej-w-walce-z-choroba?fbclid=IwAR39uyEjDEwX7OSvv0VYhV4_XQVRm_pFHM4ys9Y8w3odjTAqHq12BKQGePQ

Kto chce pomóc w leczeniu, może to zrobić, wpłacając pieniądze na konto Stowarzyszenia Mocni Pomocni :  

13 8128 0005 0064 7872 2000 0010

IBAN: PL: 13 8128 0005 0064 7872 2000 0010

KOD SWIFT/BIC: POLUPLRP

 

Z dopiskiem „Na leczenie dla Małgosi”

 

MODUŁY ZAPISY NA 2019

 

MODUŁ PRAKTYCZNY I i II

W dniach 26.10-29.10.2019 w Gdańsku odbędzie się Moduł Praktyczny I i II  (Refresher), ktory poprowadzi Nicole Abad Bender. Szkolenie skierowane jest do logopedów i fizjoterapeutów z ukończonym I i II Modułem. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: info@kulen-gey-logopaedie.de. 

Formularz znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA

 

MODUŁ III

W dniach 03.11-06.11.2019 w Gdańsku odbędzie się Moduł III Szkolenia Padovan, ktore poprowadzi dr Sonia Padovan Catenne. Szkolenie skierowane jest do logopedów i fizjoterapeutów z ukończonym co najmniej I i II Modułem. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: info@kulen-gey-logopaedie.de. 

Formularz znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA

MODUŁY ZAPISY NA 2020 !!!

MODUŁ IV

W dniach 20.03-23.03.2020 odbędzie się Moduł IV, ktory poprowadzi dr Sonia Padovan. Szkolenie skierowane jest do logopedów i fizjoterapeutów z ukończonym I ,II i III Modułem. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: info@kulen-gey-logopaedie.de. (Formularz pojawi sie niebawem w zakladce Szkolenia).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Module IV 2020 zapraszamy już do kontaktu mailowego.

MODUŁ I

W dniach 16.06-19.06.2020 odbędzie się Moduł I, ktory poprowadzi certyfikowany terapeuta Padovan Vicente Lauria. Szkolenie skierowane jest do logopedów i fizjoterapeutów. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: info@kulen-gey-logopaedie.de. (Formularz pojawi sie niebawem w zakladce Szkolenia).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Module I 2020 zapraszamy już do kontaktu mailowego.

MODUŁ V

W dniach 10.03-13.06.2020 odbędzie się Moduł V, ktory poprowadzi ktore poprowadzi dr Sonia Padovan Catenne. Szkolenie skierowane jest do logopedów i fizjoterapeutów z ukończonymi modulami I-IV. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: info@kulen-gey-logopaedie.de. (Formularz pojawi sie niebawem w zakladce Szkolenia).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Module V 2020 zapraszamy już do kontaktu mailowego.

 

MODUŁ II

W dniach 02.11-05.11.2020 odbędzie się Moduł II, ktory poprowadzi dr Sonia Padovan. Szkolenie skierowane jest do logopedów i fizjoterapeutów z ukończonym I Modułem. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza i przesłanie go na adres mailowy: info@kulen-gey-logopaedie.de. (Formularz pojawi sie niebawem w zakladce Szkolenia).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Module IV 2020 zapraszamy już do kontaktu mailowego

 

WYPOSAŻENIE GABINETU PADOVAN

 

Przykładowy wystrój gabinetu Padovan

Poprawna terapia Metodą Padovan wymaga odpowiedniego wyposażenia gabinetu. Leżanka Padovan, huśtawka i drabinki stanowią fundament, bez którego poprawne i pełne wykonanie ćwiczeń gwarantujących sukces terapeutyczny nie jest możliwe.

Prawidłowe czyli zgodne z dokumentacją techniczną właściciela Metody wyposażenie  wymaga znalezienia odpowiednich dostawców, dlatego poniżej znajdą Państwo sprawdzone adresy fachowców, którzy na zamówienie produkują sprzęt zgodny z wytycznymi Pro Sinapse, a przy tym niedrenujący kieszeni terapeuty.

DRABINKI

Joanna Stopa, tel.503 337 325

cena: 900 PLN plus koszt wysyłki

 

LEŻANKA

Tomasz Wysocki, tel. 603 059 884

www.materacemart.eu

bok@materacemart.eu

 

 

 

PRZEBIEG PEŁNEGO SZKOLENIA PADOVAN

 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Metodą Padovan® przebiega w modułach:

Moduł I Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała

Moduł II Funkcje reflektoryczno-wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia

Przed przystąpieniem do modułu III należy uzyskać zaświadczenie z udziału w modułach praktycznych I i II. Ważne aby uczestnik przystępujący do modułu praktycznego miał już doświadczenie w terapii na pacjencie.

UWAGA: Moduł praktyczny nie jest równoznaczny z powtórką modułu (inny przebieg szkolenia i odrębne zaświadczenie)

Moduł praktyczny I (MP I) Ćwiczenia ciała (2 dni ćwiczeń)

Moduł praktyczny II (MP II) Ćwiczenia jamy ustnej (2 dni ćwiczeń)

Moduł III Okluzja, zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji

Moduł IV Teoria zmysłów, integracja sensomotoryczna, specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, dysleksja, dyspraksja, dyskalkulia, zaburzenia ze spektrum autystycznego

Moduł V Neurologiczne i praktyczne aspekty Metody Padovan®

Przed przystąpieniem do Modułu V należy nagrać film z terapii na pacjencie i przesłać go do Brazylii w celu superwizji (przeprowadzanej przez dr Sonie Padovan) oraz uzyskać zaświadczenie z terapii własnej (minimum 10 godzin) i z superwizji terapii na pacjencie (minimum 10 godzin).

Każdy moduł (I-V oraz MP I i II) kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego udział w Szkoleniu.

Otrzymanie dyplomu Terapeuty Padovan następuje po przebyciu wszystkich powyższych etapów i przesłaniu skanów wszystkich zaświadczeń uzyskanych w toku całego Szkolenia. Terapeuci po kolejnych modułach mają obowiązek informować pacjenta, po którym module aktualnie są. Dyplom Terapeuty Padovan nie uprawnia do nauczania metody ani do przeprowadzania superwizji.

 
 
 

  

 
 

Artykuł: Zaburzenia miofunkcjonalne -  objawy i skutki, mgr Stanisława Kulen-Gey, dypl.logopeda

Pełny artykuł opublikowano na portalu Forum Logopedy

 
Metoda Padovan® jest holistyczną metodą terapeutyczną. Prymarne ćwiczenia orofacjalne zgodnie z programem tej terapii mogą być indywidualnie stosowane w terapii zaburzeń mio­funkcjonalnych.
 
ZABURZENIA MIOFUNKCJONALNE – ICH OBJAWY I SKUTKI
 
Zaburzenia miofunkcjonalne w obszarze orofacjalnym, które można nazywać orofacjalną dysfunkcją albo orofacjalną dyskinezą, są to zaburzenia, które mogą powodować osłabione napięcie mięśniowe oraz zaburzać ruch w układzie stomatognatycznym (Furtenbach 2013, Panek 2004). Bardzo częstymi symptomami w zaburzeniach miofunkcjonalnych, zauważalnymi u pacjentów, są:
 
otwarte usta i brak zwarcia wargowego,
oddychanie torem ustnym,
ślinotok i obniżone napięcie sensomotoryczne,
ograniczona funkcja ruchu języka,
brak pionizacji języka,
brak prawidłowego napięcia mięśniowego w obrębie twarzy i szyi (Garliner 1982).
Nieprawidłowość neuromuskularna może wpływać niekorzystnie na prymarne i sekundarne funkcje systemu stomatognatycznego i prowadzić do zaburzenia procesu żucia, gryzienia i połykania (Garliner 1982) oraz ograniczenia funkcji ssania (Padovan 1994).
 
Mając przed oczyma sekundarne zaburzenia orofacjalne, można zauważyć nieprawidłowości dotyczące artykulacji, ale również fonacji i funkcji rezonatorów głowy. Prymarne funkcje orofacjalne mają wpływ na wzrost i formowanie się kości czaszki, stawu skroniowo-żuchwowego, przyzębia i zębów. Dlatego też w przypadku zaburzenia tych funkcji dochodzi do zmian morfologicznych i zmian w systemie stomatognatycznym. Zaobserwowanie tych zmian pozwala na rozpoczęcie właściwej terapii (Engel, Sauck 2001).
 
Symptomy i skutki dyskinezy orofacjalnej rzadko ograniczają się tylko do obszaru orofacjalnego. Najczęściej występują zaburzenia w całej statyce ciała pacjenta. I tak np. przejawami dyskinezy mogą być: nieproporcjonalny obwód głowy, wada postawy czy ograniczenie równowagi ciała, a także duża motoryka z zaburzeniem systemu westybularnego oraz zaburzenie koncentracji (Fischer-Voosholz 2002). Ruben i Wittich (2001) w artykule poświęconym typologii terapii miofunkcjonalnej wskazali na różną etiologię i wyróżnili organiczne i funkcjonalne przyczyny zaburzeń, które wyrażają się poprzez zaburzenia zachowania jednostki i potrzebę terapii ortodontycznej z zastosowaniem aparatów ortodontycznych.
 
Często przyczyna objawu i jej następstwa są w dużym stopniu zależne od siebie nawzajem i trudno wytłumaczyć, co było przyczyną pierwotną, a co jest symptomem. Może być tak, że jeden symptom wywołuje skutki, które się wyrażają w zaburzonej funkcji. Zaburzenia orofacjalne występują w każdej grupie wiekowej. Obserwując grupy pacjentów w różnym wieku, poddanych terapii Padovan i aktywnie współpracujących z terapeutą, zauważamy samoistne regulowanie się systemu i harmonizowanie neuromuskularnych struktur i funkcji.
 
Często przyczyna objawu i jej następstwa są w dużym stopniu zależne od siebie nawzajem i trudno wytłumaczyć, co było przyczyną pierwotną, a co jest symptomem. Może być tak, że jeden symptom wywołuje skutki, które się wyrażają w zaburzonej funkcji. Zaburzenia orofacjalne występują w każdej grupie wiekowej. Obserwując grupy pacjentów w różnym wieku, poddanych terapii Padovan i aktywnie współpracujących z terapeutą, zauważamy samoistne regulowanie się systemu i harmonizowanie neuromuskularnych struktur i funkcji.

 

PRZYPOMINAMY

Świadectwo uczestnictwa w Szkoleniu nie upoważnia do prowadzenia Seminariów, Kursów lub Refreshów z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan®  ani do upowszechniania materiałów i/lub ćwiczeń prezentowanych podczas seminarium.
 
Niezastosowanie  się do tej reguły grozi konsekwencjami prawnymi.
 
Uczestnicy Modułu II Szkolenia Padovan, Gdańsk 2018