Informacja o metodzie

 

Reorganizacja Neurofunkcjonalna (Beatriz Padovan)

„Tylko ci, którzy kierują się wskazówkami natury, nie ulegną zbytnim pomyłkom”
(B. Padovan, Kolonia 2000)

Beatriz Alves de Ednair Padovan jest aktywnym logopedą. W 1972 roku rozpoczęła pracę w szkole Waldorfa. Tam zetknęła się z problemami dysleksji, dysgrafii, zaburzeniami uwagi oraz trudnościami w koncentracji. Rozpoczęła studia w Sao Paolo (Brazylia) na wydziale medycyny. Specjalizowała się w dentystyce i protetyce dentystycznej. Od 1980 roku Beatriz Padovan prowadzi w Europie oraz w Kanadzie kursy rozwiniętej przez siebie metody.

 

Neurologiczna Reorganizacja (Temple Fay)

 

Metoda rozwinięta przez Temple Flay polega na powtarzaniu najważniejszych faz rozwojowych człowieka (ćwiczenia ciała). Jej celem jest nauczenie pacjentów podstawowych, prawidłowych wzorów ruchowych. Najczęściej ruchy te nie rozwinęły się dostatecznie lub nie pojawiły się wcale. 

Dojrzewanie centralnego układu nerwowego umożliwia człowiekowi rozwinięcie jego potencjału genetycznego. B. Padovan zaobserwowała, że zaburzenia rozwojowe wynikają z niedopełnionego procesu dojrzewania tego układu. Neurofunkcjonalna Reorganizacja Padovan łączy w sobie antropozoficzne i neurologiczne odkrycia w celu pełnego zrozumienia naturalnego rozwoju człowieka. Na podstawie tych odkryć Padovan stworzyła program do reorganizacji centralnego układu nerwowego, co ma również wpływ na organizację i reorganizację „systemu mowy”.

Współpraca autorki metody z ortodontami przyczyniła się do nadania podstawowego znaczenia funkcjom prelingwistycznym, takim jak oddychanie, ssanie, żucie i połykanie (ćwiczenia orofacjalne), w metodzie Neurofunkcjonalnej Reorganizacji.

Progres u pacjenta następuje przez powtórzenie stadiów ontogenetycznych w rozwoju funkcji ciała, w tym funkcji statomotorycznych (równowaga) i struktur orofacjalnych. Efektem jest świadome łączenie mowy, myślenia i ruchu. 

 

Terapia neurofunkcjonalna

 

W ramach terapii powinno się wyrównać, rozwinąć i funkcjonalnie odzyskać brakujące zdolności, które powstały na skutek etiologicznie zróżnicowanych zaburzeń w rozwoju neurologicznej organizacji ciała. Powtórzenie faz rozwoju motorycznego przekłada się na rozwój mózgu, który ponownie przechodzi wcześniej pominięte lub niedopełnione fazy rozwoju. 

Ćwiczenia ciała proponowane w metodzie obejmują naturalne ruchy. Na początku takie jak: wierzganie nogami, rotacja nóg, podnoszenie głowy. Później: turlanie się, czołganie się na brzuchu, raczkowanie, pełzanie, a w końcu poruszanie się w pozycji spionizowanej. Ponadto, prowadzi się ćwiczenia rąk, oczu, ćwiczenia oddechowe oraz orofacjalne.

Wyżej wymienionym ćwiczeniom towarzyszy stymulacja słuchowa przez recytowanie wierszyków, rymowanek lub śpiew.

Do terapii metodą Padovan używane są sprzęty codziennego użytku.

 

Efektywność metody

 

Aktualnie zostały zaobserwowane i potwierdzone pozytywne efekty prowadzenia terapii metodą Padovan w poniższych zaburzeniach:

 • zaburzenia artykulacji
 • zaburzenia rozwoju mowy
 • zaburzenie rozumienia mowy
 • dysgramatyka
 • zaburzenia orofacjalne
 • rozszczepy wargi i podniebienia
 • zaburzenia głosu
 • zaburzenia neurologiczne, np.: po udarze mózgu, dysartria, apraksja mowy, dysfagia
 • dysleksja i dysgrafia
 • ADHD
 • niepełnosprawność intelektualna

 

Bibliografia

 

 1. Kunert Nikola, Die „Neurofunktionelle Reorganisation” nach Padovan, Forum Logopädie
 2. Neurologische Reorganisation (oder Neurofunktionelle Reorganisation), http://www.birgit-lange.de/sbut/glossar/padovan.html, 25.01.10
 3. Die Neurofunktionelle Reorganisation nach Beatriz Padovan, http://www.sprachtherapie-tiemann.de/ nach_beatriz padovan.html, 25.01.10
 4. Neurofunktionelle Reorganisation nach Beatriz Padovan, http://www.logo-therapie.com/front_content.php?idart=112, 25.01.10
 5. Padovan-Konzept nach Beatriz Padovan (Logopädin), http://www.ergotherapie-dachs.de/html/padovan.html, 25.01.10
 6. Die neurologische Dysorganisation, http://www.sprachtherapie.net/artikeldgs.htm, 25.01.10
 7. Dragun G., Terapia neurologopedyczna dziecka z odnawiającymi się torbielami ślinianek. Studium przypadku
 8. Brzozowska-Misiewicz I., Twardo M. (2014, wrzesień), Metoda Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan, Forum Logopedy, (3), s. 49-54.
 9. Medycyna w logopedii, red. J. Błeszyński, [tu:] Rozdz.3: Wczesna interwencja – opieka logopedyczna od pierwszych dni życia dziecka, s. 40-56.
 10. Kulen-Gey S., Neurofunkcjonalna reorganizacja według Beatriz Padovan. [w:] Wczesna interwencja w logopedii, pod red. J.J.Błeszyński, D. Baczała