Szkolenie specjalistyczne w zakresie NFR metodą Padovan

Informacja o metodzie » Szkolenie specjalistyczne w zakresie NFR metodą Padovan

Szkolenie specjalistyczne w zakresie Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Metodą Padovan® przebiega w modułach:

  • Moduł I Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała
  • Moduł II Funkcje reflektoryczno-wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia

Przed przystąpieniem do modułu III należy uzyskać zaświadczenie z udziału w modułach praktycznych I i II. Ważne aby uczestnik przystępujący do modułu praktycznego miał już doświadczenie w terapii na pacjencie.

UWAGA: Moduł praktyczny nie jest równoznaczny z powtórką modułu (inny przebieg szkolenia i odrębne zaświadczenie)

  • Moduł praktyczny I (MP I) Ćwiczenia ciała (2 dni ćwiczeń)
  • Moduł praktyczny II (MP II) Ćwiczenia jamy ustnej (2 dni ćwiczeń)
  • Moduł III Okluzja, zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji
  • Moduł IV Teoria zmysłów, integracja sensomotoryczna, specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, dysleksja, dyspraksja, dyskalkulia, zaburzenia ze spektrum autystycznego
  • Moduł V Neurologiczne i praktyczne aspekty Metody Padovan®

Przed przystąpieniem do Modułu V należy nagrać film z terapii na pacjencie i przesłać go do Brazylii w celu superwizji (przeprowadzanej przez dr Sonie Padovan) oraz uzyskać zaświadczenie z terapii własnej (minimum 10 godzin) i z superwizji terapii na pacjencie (minimum 10 godzin).

Każdy moduł (I-V oraz MP I i II) kończy się uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego udział w Szkoleniu.

Otrzymanie dyplomu Terapeuty Padovan następuje po przebyciu wszystkich powyższych etapów i przesłaniu skanów wszystkich zaświadczeń uzyskanych w toku całego Szkolenia. Terapeuci po kolejnych modułach mają obowiązek informować pacjenta, po którym module aktualnie są. Dyplom Terapeuty Padovan nie uprawnia do nauczania metody ani do przeprowadzania superwizji.

Wyłącznym organizatorem szkoleń w zakresie Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg metody Padovan w Polsce jest Stanisława Kulen-Gey.