Stanisława Kulen-Gey

Informacja o metodzie » Szkolenie specjalistyczne w zakresie NFR metodą Padovan » Stanisława Kulen-Gey

 • Stanislawa Kulen-Gey
  Stanislawa Kulen-Gey

Praxis für Logopädie
Stanislawa Kulen-Gey

Elsa-Brändström-Str. 10
13189 Berlin
Tel. 0049 30 47376096
Fax.0049 30 47376097
E-mail: info@kulen-gey-logopaedie.de

Głowne obszary działań

 • terapia zaburzeń prozodycznych i morfologicznych mowy
 • dysgramatyka
 • rozumienie mowy
 • zaburzenia w opanowaniu pojęć językowych
 • wczesna interwencja u dzieci z rodzin emigracyjnych
 • intelektualne podstawy opanowania mowy i jego wspomaganie u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy 
 • superwizja, porady i omówienie przypadków terapeutycznych
 • organizacja szkoleń z Metody Padovan na Polskę

Szkolenia/kursy

 • 24-25.01.2003 kurs w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń fonologicznych w rozwoju mowy dziecka, Ilse Wagner w Bremen, godzin 20.
 • 28.03-11.04.2003 kurs uprawniający do przygotowywania praktykantów z zakresu logopedii, Medizinisches Centrum Marienhöhe, godzin 25.
 • 09-10.05.2003 kurs rozszerzający w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń fonologicznych w ortografii, Ilse Wagner w Bremen, godzin 20.
 • 10-13.01.2004 kurs doskonalący „Kinezjologia edukacyjna dla dzieci z zaburzeniami mowy“ na poziomie pogłębionym, Międzynarodowy Instytut Psychologii i Kinezjologii w Zielonej Górze, godzin 32.
 • 17.06.2005-13.04.2006 szkolenie specjalistyczne w zakresie wspomagania rozwoju mowy i jej zaburzeń, GK Quest Akademie w Heidelberg, godzin 90 (certyfikat).
 • 04.11.2006 szkolenie specjalistyczne w zakresie terapii głosu „Intensywny trening funkcjonalnej metody terapii głosu (FST)“ na Uniwersytecie w Aachen, godzin 30.
 • 22.11.2006 kurs doskonalący „Diagnostyka przypadków dysfagii na podstawie przykładów interaktywnych“, Klinika i Poliklinika Psychosomatyki i Psychoterapii w Köln, godzin 5.
 • 22.-24.06.2007 kurs doskonalący „Diagnoza zaburzeń fonologicznych na podstawie niestałych struktur fonologicznych“, Uniwersytet w Köln, godzin 25.
 • 30.05.-25.11.2007 certyfikat w zakresie funkcjonalnej terapii głosu „Intensywny trening funkcjonalnej terapii głosu“, Szkoła Logopedyczna w Bonn, godzin 72.
 • 12.-13.04.2008 kurs doskonalący „Znaczenia powiązań budowy diafragmy w terapii głosu“, Szkoła Logopedyczna w Bonn, godzin 6.
 • 20.-21.10. 2008 kurs doskonalący „Funkcja pracy ciała i żuchwy w terapii głosu“, Szkoła Logopedyczna w Bonn, godzin 16.
 • 07.02.2009 kurs szkoleniowy „Werbalny rozwój dyspraksji w logopedii“, Akademia Logopedyczna w Düsseldorfie, godzin 10.
 • 28.03.2009 szkolenie specjalistyczne z neurologopedii – Neurofunkcjonalna Reorganizacja metodą Padovan, Specjalistyczna Poradnia Psychomotoryki w Köln, godzin 4.
 • 20.-23.04.2009 szkolenie specjalistyczne – Neurofunkcjona Reorganizacja metodą Padovan, moduł I: ćwiczenia ciała, Specjalistyczna Poradnia Psychomotoryki w Köln, godzin 30.
 • 06.-09.05.2009 szkolenie specjalistyczne – Neurofunkcjonalna Reorganizacja metodą Padovan, moduł III: funkcja jamy ustnej (dyslalia, dyspraksja, dysglosja, afazja, dysfagia, okluzja uzębienia), Specjalistyczna Poradnia Psychomotoryki w Köln, godzin 30.
 • 21.-24.05.2009 szkolenie specjalistyczne – Neurofunkcjonalna Reorganizacja metodą Padovan, moduł II: ćwiczenia jamy ustnej (oddychanie, ssanie, gryzienie, połykanie), Specjalistyczna Poradnia Psychomotoryki w Köln, godzin 30.
 • 20-23.04.2010 szkolenie specjalistyczne – Neurofunkcjonalna Reorganizacja metodą Padovan, moduł IV: legastenia, dysgrafia, dyskalkulia, zastosowanie ćwiczeń metody Padovan w świetle teorii12 zmysłów Steinera (percepcja sensoryczna, zaburzenia autystyczne), Specjalistyczna Poradnia Psychomotoryki w Köln, godzin 30.
 • Otwarcie procesu certyfikacyjnego
 • Od 12.05.2011 członkini Stowarzyszenia Metody Padovan w Polsce
 • Uzyskanie tytułu Certyfikowanego Terapeuty Metody Padovan oraz prawa do hospitowania terapeutów Padovan 

 Działalność zawodowa i społeczna

Współpraca:

 • 24.07.2009 Uniwersytet w Aachen – członek komisji egzaminacyjnej na studiach magisterskich na kierunku logopedii pod kierownictwem prof. dr. fil. W. Huber; badania w dziedzinie neurolingwistyki.
 • 07.07.2009 Uniwersytet w Köln, Wydział Pedagogiki i Terapii Zaburzeń Mowy – analityk programu diagnozy i terapii dzieci z rozszczepem podniebienia, pod przewodnictwem dypl. ped. Sandry Neumann.
 • 2011 Współorganizowanie seminarium Neurofunkcjonalnej Reorganizacji wg metody Padovan w Polsce, prowadzonego przez dr n. med. Sonię Padovan.
 • 2013 Współorganizowanie konferencji naukowej na Uniwersytecie w Toruniu na temat funkcjonalnej metody w terapii głosu, prowadzonej przez współautorkę metody – Sabinę Gross- Jansen.
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu – prowadzenie wykładów z neurologopedii.
 • Seminaria w zakresie rozwoju i terapii zaburzeń mowy w szkole St. Katahrine w Straelen, w przedszkolu Marii Montessori w Straelen i w przedszkolu Lobberich w Nettetal.